top of page

Udvikling i landsbyer

med fokus på lokal udviklingskapacitet 2

Online workshop

 

d. 21. januar 2020, kl. 13-16.

 

 

levendelandsby2.png

Dette webmøde fortsætter hvor webinaret om det samme emne d. 8. december 2020 slap. Nu skal vi se nærmere på eksempler og gå mere i dybden med, hvordan undersøgelse og opbygning af lokal udviklingskapacitet kan foregå. Vi skal desuden se nærmere på en landdistriktspolitik, der får sigte på landsbysamfundenes udviklingskapacitet. Et centralt spørgsmål i det hele er også, hvorledes de svage landsbysamfund kan komme med i feltet. Sidst men ikke mindst inviterer vi jer deltagere til at arbejde med på webmødet, så jeres erfaringer og forslag kan bringe arbejdet med styrkelse af lokal udviklingskapacitet videre.  

Webmødet har plads til mange deltagere og henvender sig især til alle jer, der arbejder professionelt med udvikling i landdistrikterne.

 

 

Program

13.00-13.15 Velkomst, baggrund og introduktion til ’landsbysamfunds udviklingskapacitet’ samt til webmødets program, ved Hanne Tanvig

13.15-13.20 Tyge Mortensen, facilitator og mødeleder, introducerer de mere tekniske forhold 

13.20 -13.45 Tema 1. Analyse af lokal udviklingskapacitet, ved Lise Herslund. Eksempler på anvendelse af analysen, og hvad der gøres lokalt for at styrke kapaciteten (fra gul til grøn), ved repræsentanter fra de tre eksempelsamfund:  John Brinch Bertelsen, Fur, Finn D. Andersen, Rødding og Ole Gram, Vorbasse

13.45-14.00 Breakout room  – Kan det bruges?

14.00-14.20 Opsamling på og drøftelser af tema 1 i plenum

14.20-14.30 Tema 2. Introduktion til landdistriktspolitik med det formål at understøtte lokal udviklingskapacitet (på alle niveauer), ved Hanne Tanvig   

14.30-14.40 Breakout room  – Er det relevant? Er der andre forslag?

14.40-14.50 Pause

14.50-15.00 Tema 3. De svage landsbysamfund (de røde) – hvordan med dem? ved Hanne Tanvig  

15.00-15.10 Breakout room  – Hvem kan og skal udpege og agere i forhold til de røde samfund? Hvad skal der gøres? 

15.10-15.50 Opsamling på og drøftelser af temaerne 2 og 3 i plenum

15.50-16.00 Afrunding 

 

 

Materialer

Webmødet bygger på et større studium, som Hanne Tanvig og Lise Herslund har afsluttet for nylig.

Det er en god ide at have læst hæfterne

inden webmødet.

danner grundlaget, og heri kan man desuden læse om de tre konkrete eksempler: Fur, Rødding og Vorbasse

 

Praktiske oplysninger

Arrangører er seniorrådgiver Hanne Tanvig og lektor Lise Herslund, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet i samarbejde med facilitator Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen. 

Hvad er Lokal Udviklingskapacitet og

hvordan ser en

RØD, GUL, GRØN

landsby ud?

og

 

hvordan træder landsbyen 

i karakter?

rødgulgrønskemabeskrivelse.png
Hanne Tanvig.jpg
Lise Herslund.jpeg
tyge_mortensen2.png
KU_IGN_da_venstre.jpg
bottom of page