top of page

SAMARBEJDSPARTNERE

Futuriblerne-Fremtidens-Fællesskaber
Selskabet for Fremtidsforskning

Tyge Mortensen er generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning. Selskabet er en folkeoplysende dansk tænketank stiftet i 1968. Formålet er at brede debatten om Danmarks fremtid ud til alle, så fremtiden ikke kun bestemmes af en snæver magtelite

landsbyhøjskolenmedtekst.png
Landsbyhøjskolen

Landsbyhøjskolen blev stiftet i 2015 af Tyge Mortensen, efter at han trådte tilbage som forstander for Ryslinge Højskole. Målet med Landsbyhøjskolen er at styrke de lokale fællesskaber og udvikle vores demokrati fra en lokal vinkel. "Højskole behøver ikke at være et sted, det er en måde at være sammen på", mente Tyge om virket med sin nye højskole.

Logo LDF nyt.jpg
Landdistrikternes Fællesråd

er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer, kommuner, landdistriksråd og landsbyer. De arbejder for at bedre levevilkårene for Landdistrikter og yderområder.​

Landsbyhøjskolen har igennem mange år haft samarbejde med LDF, bla omkring afviklingen af kurser. Tyge har været bestyrelsesmedlem i LDF og i kortere perioder også vores projektansat, bla  som tovholder for Landdistrikternes telt på Folkemødet på Bornholm.

citizenlab.png

En platform til borgerinddragelse i kommunerne. Med denne platform når man ud til flere borgere, arbejd effektivt med borgernes ideer og træf beslutninger baseret faktiske data.

bottom of page