top of page

KURSUS:

REKRUTTERING AF FRIVILLIGE

Målgruppe:

For kommunalt ansatte, lokalråd og foreningsledere i lokalsamfund, som ønsker flere redskaber til involvering og fastholdelse af frivillige til de lokale projekter, arbejdsgrupper og bestyrelser. Der sættes specielt fokus på arbejdet i lokalråd, borgerforeninger eller lignende organer.

 

Hvorfor:

”Hvis de frivillige gik hjem, ville Danmark kollapse i løbet af en uge”, har en samfundsforsker sagt. Meget bygger på frivillighed, men kun ca 40% af befolkningen har i ny undersøgelse været frivillige det sidste år. Der er plads til forbedring. Det kræver en kontinuerlig indsats at opdrage nye frivillige og at rekruttere flere. På dette kursus tager vi fat på hvordan vi gør det i et samfund i hastig forandring, med nye typer af frivillighed.

 

Indhold:

  • Hvordan udvikler du en strategisk platform for rekruttering og fastholdelse af flere frivillige til det lokale arbejde?

  • Hvilke initiativer kan gøre det nemmere at rekruttere frivillige til bestyrelsen, projekterne og lokalsamfundsudviklingen?

  • Hvem skal man rekruttere, for at få skabt bæredygtighed i det frivillige lokale arbejde?

  • Hvordan motiverer man frivillige når de samtidig er vidt forskellige og har forskellige motiver for at gå ind i det frivillige arbejde?

  • Hvordan gør du din organisation attraktiv så rekruttering bliver nemmere og du får succes?

 

Hvordan:

Fysiske kurser afvikles som en levende vekselvirkning mellem indlæg og workshop. Man kommer hjem med masser af ideer og udkast til hvordan man strategisk og konkret kan gribe rekruttering af frivillige an på nye måder.

Online kurser afvikles som en blanding af videokurser og online workshops.

bottom of page