top of page

KURSUS:

ORGANISERING AF

LOKALSAMFUND

Målgruppe:

For kommunalt ansatte og lokalråd, som ønsker inspiration og nye modeller til organisering af lokalsamfund og styrkelse af nærdemokratiet.

 

Hvorfor:

Vi er på vej tilbage til ’det lokale’. En global trend byder i disse år den øgede centralisering trods og det nye ’sort’ bliver decentralisering. Handlekraften decentraliseres, i yderste konsekvens helt ud til lokalsamfund, grupper af ildsjæle, familier og borgere. Vi efterlyser mere sammenhængskraft og mere involvering i de demokratiske processer. Spørgsmålet er hvordan? Svaret ligger i organisationsmodellen. Vil man skaber lokalsamfund som er meget mere dynamiske, levende, trygge og involverende at leve i, bliver vi nødt til at finde nye måde at organisere os på.

 

Indhold:

  • Hvordan re-organisere man et lokalsamfund så flere er med til at bestemme mere?

  • Hvori består den praktiske forskel på om man er organiseret i forskellige enheder eller samlet i een organisation?

  • Hvad kræves der af nye kompetencer i lokalsamfundet for at løfte en ny organisering?

  • Hvad skal der til for at sammenhængskraften i et lokalsamfund øges?

  • Hvordan udvikler man et handekraftigt fællesskab?

 

Hvordan:

Kurset afvikles som en levende vekselvirkning mellem indlæg og workshop. Man kommer hjem med masser af inspiration og modeller for hvordan man kan reorganisere sin egen landsby for at skabe ny dynamik og styrket sammenhængskraft.

 

Underviser:

Tyge Mortensen, Landsbyhøjskolen

bottom of page