SAMARBEJDSPARTNERE

Selskabet for Fremtidsforskning

Tyge Mortensen er generalsekretær i Selskabet for Fremtidsforskning. Selskabet er en folkeoplysende dansk tænketank stiftet i 1968. Formålet er at brede debatten om Danmarks fremtid ud til alle, så fremtiden ikke kun bestemmes af en snæver magtelite

Landsbyhøjskolen

Landsbyhøjskolen blev stiftet i 2015 af Tyge Mortensen, efter at han trådte tilbage som forstander for Ryslinge Højskole. Målet med Landsbyhøjskolen er at styrke de lokale fællesskaber og udvikle vores demokrati fra en lokal vinkel. "Højskole behøver ikke at være et sted, det er en måde at være sammen på", mente Tyge om virket med sin nye højskole.

Landdistrikternes Fællesråd

er en almennyttig, partipolitisk neutral interesseorganisation for landsdækkende foreninger og organisationer, kommuner, landdistriksråd og landsbyer. De arbejder for at bedre levevilkårene for Landdistrikter og yderområder.​

Landsbyhøjskolen har igennem mange år haft samarbejde med LDF, bla omkring afviklingen af kurser. Tyge har været bestyrelsesmedlem i LDF og i kortere perioder også vores projektansat, bla  som tovholder for Landdistrikternes telt på Folkemødet på Bornholm.

PLAYMAKERS

med Mette Ullersted i spidsen, er et hold af kreative proces-, lærings- og kommunikations-nørder. Playmakers har samlet nogle af Danmarks bedste procesfolk, med en bred erfaring indenfor  alle brancher og opgavetyper. 

Tyge indgår i teamet af playmakers med sine specieler indenfor det civile samfund, frivillighed, NGO'r og lokalsamfund.

Email: tygemortensen@gmail.com   //     Mobil: 60915845